کار

دلایل ضرورت استفاده از سیستم های اعلام و اطفاء حریق در ساختمان

سیستم ضد حریق

آتش سوزی یکی از حوادث بسیار خطرناک و زیان آور است که همواره در کمین بشر می باشد.جهت کاهش خسارات  ناشی از حریق و همچنین اطلاع افراد از وقوع آتش سوزی و تسریع در خاموش کردن آتش ، ساختمانها می بایست مجهز به سیستم اعلام و اطفاء حریق باشند.

 

سیستم اعلام حریق چیست ؟

سیستم اعلام حریق ، مجموعه ای از وسایل و دستگاه هایی است که به صورت صوتی و تصویری و با روش های مختلف برای تشخیص و اعلام خطر مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم زمانی که دود، حریق، گاز منوکسید کربن و همچنین شرایط بحرانی دیگری از این دست ایجاد شود کاربرد خواهد داشت.

 

دلایل ضرورت نصب سیستم اعلام حریق

 

علت اساسی نصب سیستم اعلام حریق حفاظت از جان و اموال افراد است.

 

 سیستم اعلام حریق برای حفاظت از اموال

در این سیستم آتش در مراحل ابتدائی بطور خودکار کشف و محل آن تشخیص داده و آژیر کشیده می شود، تا عوامل آتش نشانی چه از محل و چه از سازمان آتش نشانی برای مبارزه با آتش سوزی آماده شوند. سیستم اعلام حریق حفاظت از اموال به تجهیزات، تابلوی کنترل مرکزی و نشان دهنده، شستیها، آشکارسازهای خودکار، آژیرها، تابلوهای تکرار، مکانی برای نصب اعلام حریق و استقرار افراد مسئول سیستم و سیستم اطفاء حریق ثابت نیاز دارد.سیستم حفاظت از اموال می تواند به دو صورت باشد:

 

1- سیستمی که تمام نقاط ساختمان را پوشش دهد.
2- سیستمی که قسمتهائی از ساختمان را که خطر آتش سوزی در آن بیشتر است پوشش دهد

 

 

  سیستم حفاظت از جان افراد

عملکرد این سیستم کارانداختن به موقع آژیر است تا افراد وقت کافی برای فرار از مهلکه داشته باشند. مشخص بودن مسیر خروج در این سیستم بسیار مهم است. زیر اگر دامنه دید مسیر خروج کمتر از ده متر باشد، این مسیر مسدود تلقی می شوند.


در یک ساختمان سیستم حفاظت از جان می تواند به صورتهای زیر در نظر گرفته شود:

 

1-سیستمی که همه بخشهای ساختمان را پوشش دهد.

2-سیستمی که فقط قسمتهائی از ساختمان را در بر گیرد که در صورت آتش سوزی خطر جانی بیشتری برای ساکنان دارد.

3-سیستمی که فقط فضاها و راهروهای منتهی به راهها و پله های اضطراری را پوشش دهد.

4-سیستم دستی که برای به کار انداختن آژیرها به وجود افراد متکی است.

 

منبع :   best-wall و co-datis