کار

نحوه تشخیص ساختمان های شمالی یا جنوبی

ساختمان

در هنگام خرید آپارتمان حتما کلمه شمالی یا جنوبی به گوشتان خورده است برای اینکه بتوانید به راحتی تشخیص دهید که یک آپارتمان شمالی است یا جنوبی،با ما همراه باشید.

برای تشخیص شمالی یا جنوبی بودن آپارتمان می بایست قبل از هرچیزی با جهات اصلی جغرافیایی آشنا شویم امروزه توسط گوشی های هوشمند به راحتی می توان جهات جغرافیایی را تعیین کرد اما یک روش دیگر هم که بسیار مرسوم هست تشخیص جهات با استفاده از خورشید است از آنجایی که خورشید از سمت شرق طلوع می کند چنانچه  صبح هنگام، دست راست خود را رو به خورشید بگیرید روبه روی شما شمال، پشت سر جنوب، سمت راست(که روبه خورشید است) شرق و سمت چپ غرب خواهد بود

 

معمولا در هر کوچه و خیابان دو ردیف ساختمان در طرفین وجود دارند اگر در وسط کوچه یا خیابان بایستید به طوریکه دید شما رو به شمال جغرافیایی باشد در این حالت، یک ردیف از ساختمان ها پشت سر شما قرار دارند و یک ردیف دیگر از ساختمان ها نیز روبه روی شما وجود خواهند داشت و سمت چپ و راست شما نیز امتداد کوچه یا خیابان است؛ حال ساختمان هایی که بر اساس جهت یابی در جهت شمال کوچه یا خیابان قرار دارند(روبه روی شما) را شمالی و ساختمان های جهت جنوب(پشت سر شما) را ساختمان جنوبی می گویند.

 

هم چنین ساختمان های غربی-شرقی نیز وجود دارند برای تشخیص دو ردیف از ساختمان هایی که در کوچه یا خیابان وجود دارند را در نظر بگیرید و موقعیت خود را در آن کوچه یا خیابان فرض کنید به نحوی که دید شما رو به شمال جغرافیایی باشد، در این صورت روبه روی شما امتداد کوچه یا خیابان خواهد بود(شمال) و پشت سر شما نیز امتداد دیگری ار کوچه و خیابان هست(جنوب) و فقط در سمت راست و چپ ما ساختمان وجود دارد که به این نوع از ساختمان ها به ترتیب ساختمان شرقی و غربی می گویند.

 

ویژگی های ساختمان های شمالی یا جنوبی

 

ساختمان های شمالی  نسبت به ساختمان های جنوبی از لحاظ نورگیر بودن، بهتر هستند .

در ساختمان های شمالی ، برای ورود به خانه می بایست  ابتدا وارد حیاط و سپس وارد ساختمان شد به همین جهت می گویند ساختمان های شمالی در به حیاط هستند در مورد ساختمان های جنوبی قضیه برعکس است  و آنها در به ساختمان هستند یعنی شما از کوچه یا خیابان مستقیم وارد ساختمان می شوید و سپس در آن طرف ساختمان با حیاط روبه رو خواهید شد.

 

 منبع : سیویل کیورد