کار

عوامل شوره زدگی نمای ساختمان

نمای ساختمان

شوره ماده ای پودری و سفید رنگ است که مشکلاتی در سطح نماها ایجاد می کند. این ماده معمولا مدتی پس از اتمام ساخت نمای ساختمان ها ظاهر می شود. شوره یا سفیدک زدن آجر در دراز مدت سبب فرسایش و خرابی نمای ساختمان می شود. بسته به نوع نمک استفاده شده در فرآیند تولید آجر، شوره زدن آجرها به رنگ های سبز، قهوه ای یا زرد نمایان می شود.

 

مکانیسم ایجاد شوره

برای ایجاد شوره سه شرط زیر باید فراهم شود:


1- وجود نمک های محلول در دیوار

2- وجود رطوبت کافی که نمک ها را به محلول های نمکی تبدیل کند.

3- وجود مسیری برای حرکت محلول های نمکی به سمت سطح دیوار و تبخیر نمک های محلول در سطح


به گفته متخصصان شوره ها به طور معمول سولفات های قلیایی موجود در ملات و آجر می باشند. این سولفات های قلیایی با حل شدن در  آب از منافذ موجود در دیوار ها عبور کرده و به سطح آن می رسند، سپس در اثر تبخیر آب محلول های سولفاته، رسوب سفید رنگ (سفیدک) بر روی دیوار ظاهر می شود.