کار

نکات مهم برای افرادی که روی داربست کار می کنند

داربست ساختمان

 

کار داربست یک از پرخطرترین مشاغل است زیرا در هر لحظه احتمال سقوط وجود دارد لذا افراد باید قبل از انجام کار آموزش های لازم را دیده باشند و با مسایل ایمنی آشنا باشند.

مواردی نظیر محافظت از خود در برابر سقوط  و برق گرفتگی بایستی به طور مداوم به افراد آموزش داده شود .

 

رعایت نکات زیر برای افرادی که روی داربست کار می کنند ضروری است :

 

1- فرد باید نحوه استفاده درست از کمربند ایمنی را بداند و در ارتفاع ۲ متر به بالا بایستی از کمربند ایمنی استفاده شود.

2- در انتخاب نوع کمربند ایمنی دقت کنید. برخی انواع کمربند ایمنی به علت ضربه شدیدی که در هنگام سقوط افراد به کمر وارد می کنند مورد استفاده قرار نمیگیرند.

3-از اضافه کردن به سر طول طناب کمربند خودداری کنید. درصورت کم بودن  طول طناب می توانید از یک تسمه سالم استفاده کنید. همچنین می توانید از طناب های نجات قرقره ای که متحرک هستند و همراه کاربر جابجا می شونداستفاده کرد.

4- تمامی قسمت های کمربند شامل سگک، کارایی تسمه ها و سایر ضمایم قبل از شروع کار باید بررسی شود تا مشکلی نداشته باشد.

5-از آلوده کردن کمربند به رنگ، روغن و ضربه شدید و کشیدن آن خودداری کنید.

6-در ناحیه ران پا، کمربند بایستی به درستی و محکم قرار گیرد تا در هنگام سقوط کمترین ضربه به بدن به ویژه ناحیه بین دو ران وارد آید.

7-فاصله جناغ سینه و کمربند باید به اندازه یک کف دست باز  باشد.

8-در بالای سازه های فلزی کمربند را به طـناب نجات ببندید .

9-در جاهایی که امکان استفاده از طناب نجات وجود ندارد در داخل سبد حمل نفر، کمربند خود را به قلاب جرثقیل ببندید.