آگهی های تاسیسات و تعمیرات

برقکاری ساختمان 40 طبقه

برقکاری ساختمان 40 طبقه

پیروزی

8 ساعت قبل ویژه

قیمت :

برقکاری ساختمان 8 طبقه

برقکاری ساختمان 8 طبقه

پاسداران

8 ساعت قبل ویژه

قیمت :

پروژه برقکاری برج 30 طبقه

پروژه برقکاری برج 30 طبقه

چيتگر

8 ساعت قبل

قیمت :

پروژه برقکاری ساختمان 15 طبقه

پروژه برقکاری ساختمان 15 طبقه

ونک

9 ساعت قبل

قیمت :

پروژه برقکاری برج 24 طبقه

پروژه برقکاری برج 24 طبقه

ظفر

6 ساعت قبل

قیمت :

نیازمند برقکار ماهر pvc ساختمان

نیازمند برقکار ماهر pvc ساختمان

وردآورد

9 ساعت قبل

قیمت :

برقکاری ساختمان 8 طبقه

برقکاری ساختمان 8 طبقه

وردآورد

10 ساعت قبل

قیمت :

پروژه برقکاری ساختمان 12 طبقه

پروژه برقکاری ساختمان 12 طبقه

بلوار کشاورز

8 ساعت قبل

قیمت :

نیازمند برقکار

نیازمند برقکار

تهرانپارس

7 ساعت قبل

قیمت :

نیازمند 2 نفر استادکار لوله کشی آب

نیازمند 2 نفر استادکار لوله کشی آب

-

1 روز قبل

قیمت :

نیازمند تاسیساتی آشنا به استخر

نیازمند تاسیساتی آشنا به استخر

چيتگر

1 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار نیمه ماهر

نیازمند برقکار نیمه ماهر

ونک

1 روز قبل

قیمت :

برقکاری ساختمان 7 طبقه

برقکاری ساختمان 7 طبقه

پونک

1 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری ساختمان 4 طبقه

پروژه برقکاری ساختمان 4 طبقه

چيتگر

1 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری ساختمان 9 طبقه

پروژه برقکاری ساختمان 9 طبقه

میدان آزادی

1 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری ساختمان 10 طبقه

پروژه برقکاری ساختمان 10 طبقه

کامرانیه

1 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار

نیازمند برقکار

شهریار

22 ساعت قبل

قیمت :

برقکار برای سیم کشی هالوژن

برقکار برای سیم کشی هالوژن

پیروزی

1 روز قبل

قیمت :

نیازمند پسیوکارشبکه

نیازمند پسیوکارشبکه

شهرری

1 روز قبل

قیمت :

نیازمند نصاب تلویزیون

نیازمند نصاب تلویزیون

توحید

4 روز قبل

قیمت :

نیازمند نیروی ماهر زیرساخت شبکه

نیازمند نیروی ماهر زیرساخت شبکه

طالقانی

3 روز قبل

قیمت :

نصاب MDF

نصاب MDF

-

3 روز قبل

قیمت :

نیازمند کمک نصاب

نیازمند کمک نصاب

بنی هاشم

3 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری ساختمان 13 طبقه

پروژه برقکاری ساختمان 13 طبقه

نیاوران

3 روز قبل

قیمت :

پروژه کابل کشی ساختمان 5 طبقه

پروژه کابل کشی ساختمان 5 طبقه

سعادت آباد

3 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار

نیازمند برقکار

کامرانیه

4 روز قبل

قیمت :

نصاب  باکس های ضدسرقت دوربین

نصاب باکس های ضدسرقت دوربین

-

4 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار ماهر

نیازمند برقکار ماهر

چيتگر

5 روز قبل

قیمت :

برقکاری ساختمان 8 طبقه

برقکاری ساختمان 8 طبقه

-

4 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار ساختمان

نیازمند برقکار ساختمان

-

4 روز قبل

قیمت :

برقکاری ساختمان 10 طبقه

برقکاری ساختمان 10 طبقه

لواسان

4 روز قبل

قیمت :

برقکاری ساختمان 11 طبقه

برقکاری ساختمان 11 طبقه

تهران- غرب

4 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری ساختمان 10 طبقه

پروژه برقکاری ساختمان 10 طبقه

شمیران نو

4 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار ماهر

نیازمند برقکار ماهر

میدان سپاه

5 روز قبل

قیمت :

نیازمند نصاب کولر گازی

نیازمند نصاب کولر گازی

جمهوری

5 روز قبل

قیمت :

نیازمند سینی کار برق

نیازمند سینی کار برق

ونک

5 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری ساختمان 7 طبقه

پروژه برقکاری ساختمان 7 طبقه

-

5 روز قبل

قیمت :

برقکاری ساختمان 9 طبقه

برقکاری ساختمان 9 طبقه

-

5 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار نیمه ماهر

نیازمند برقکار نیمه ماهر

-

5 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری ساختمان 3 طبقه

پروژه برقکاری ساختمان 3 طبقه

شهرک گلستان

5 روز قبل

قیمت :

نصاب کولر گازی

نصاب کولر گازی

-

5 روز قبل

قیمت :

نیاز به لوله کش  نصب فواره

نیاز به لوله کش نصب فواره

ورامین

6 روز قبل

قیمت :

برقکاری ساختمان 6 طبقه

برقکاری ساختمان 6 طبقه

پیروزی

6 روز قبل

قیمت :

نیازمند کمک نصاب دوربین مدار بسته

نیازمند کمک نصاب دوربین مدار بسته

بلوار کشاورز

6 روز قبل

قیمت :

برق کاری ساختمان 7 طبقه

برق کاری ساختمان 7 طبقه

يوسف اباد

6 روز قبل

قیمت :

برق کاری ساختمان 3 طبقه

برق کاری ساختمان 3 طبقه

زعفرانیه

6 روز قبل

قیمت :

نیازمند 10 نفر کارگر فنی برق

نیازمند 10 نفر کارگر فنی برق

میدان آزادی

6 روز قبل

قیمت :

برقکاری ساختمان 200  واحدی

برقکاری ساختمان 200 واحدی

وردآورد

7 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار نیمه ماهر

نیازمند برقکار نیمه ماهر

تهرانپارس

8 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری ساختمان 20 طبقه

پروژه برقکاری ساختمان 20 طبقه

زعفرانیه

8 روز قبل

قیمت :

برقکاری ساختمان 5 طبقه

برقکاری ساختمان 5 طبقه

پیروزی

8 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری ساختمان 6 طبقه

پروژه برقکاری ساختمان 6 طبقه

ابوذر

8 روز قبل

قیمت :

برقکاری ساختمان 17 طبقه

برقکاری ساختمان 17 طبقه

چيتگر

10 روز قبل

قیمت :

پروژه نصب دوربین ساختمان 5 طبقه

پروژه نصب دوربین ساختمان 5 طبقه

خاوران

10 روز قبل

قیمت :

برقکاری ساختمان 3 طبقه

برقکاری ساختمان 3 طبقه

قرچک

10 روز قبل

قیمت :

نیازمند اکیپ کابل کشی

نیازمند اکیپ کابل کشی

دریاچه شهدای خلیج فارس

10 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار نیمه ماهر

نیازمند برقکار نیمه ماهر

-

10 روز قبل

قیمت :

برقکاری ساختمان 30 طبقه

برقکاری ساختمان 30 طبقه

وردآورد

13 روز قبل

قیمت : 40,000 تومان - 70,000 تومان

تاسیسات 3000متر

تاسیسات 3000متر

تهران

11 روز قبل

قیمت :

پروژه نصب پکیج ساختمان 6 طبقه

پروژه نصب پکیج ساختمان 6 طبقه

تهران- شرق

11 روز قبل

قیمت :

پروژه لوله کشی کولر گازی

پروژه لوله کشی کولر گازی

شهرری

14 روز قبل

قیمت : 3,000 تومان

نیازمند برقکار ساختمان

نیازمند برقکار ساختمان

تهرانپارس

11 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار در پروژه مترو

نیازمند برقکار در پروژه مترو

شهر زيبا

15 روز قبل

قیمت :

پروژه جوشکاری ساختمان 15 طبقه

پروژه جوشکاری ساختمان 15 طبقه

-

11 روز قبل

قیمت :

پروژه لوله کشی ساختمان 15 طبقه

پروژه لوله کشی ساختمان 15 طبقه

-

11 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری 13 طبقه

پروژه برقکاری 13 طبقه

جردن

11 روز قبل

قیمت :

برقکاری 25 واحد ساختمانی

برقکاری 25 واحد ساختمانی

نیاوران

11 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری بیمارستان

پروژه برقکاری بیمارستان

شهریار

11 روز قبل

قیمت :

نیازمند رویه کوب نیمه ماهر استیل

نیازمند رویه کوب نیمه ماهر استیل

یافت آباد

11 روز قبل

قیمت :

پروژه لوله کشی  و کانال سازی  500 واحدی

پروژه لوله کشی و کانال سازی 500 واحدی

چيتگر

11 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری ساختمان 500 واحدی

پروژه برقکاری ساختمان 500 واحدی

چيتگر

11 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار ماهر ونیمه ماهر

نیازمند برقکار ماهر ونیمه ماهر

شهرری

12 روز قبل

قیمت :

نصاب کولر گازی

نصاب کولر گازی

-

12 روز قبل

قیمت :

نیازمند نصاب اسپلیت

نیازمند نصاب اسپلیت

طالقانی

12 روز قبل

قیمت :

کمک نصاب دوربین مدار بسته

کمک نصاب دوربین مدار بسته

شمیران نو

15 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقكار ساختمان

نیازمند برقكار ساختمان

افسریه

12 روز قبل

قیمت :

تعدادی لوله کش ماهر نیازمندیم

تعدادی لوله کش ماهر نیازمندیم

افسریه

13 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری 12 واحد ساختمانی

پروژه برقکاری 12 واحد ساختمانی

امام حسین (ع)

13 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار نیمه ماهر

نیازمند برقکار نیمه ماهر

رسالت

13 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری ساختمان 17 طبقه

پروژه برقکاری ساختمان 17 طبقه

الهیه

13 روز قبل

قیمت :