آگهی های برقکاری و روشنایی

برقکاری ساختمان 40 طبقه

برقکاری ساختمان 40 طبقه

پیروزی

8 ساعت قبل ویژه

قیمت :

برقکاری ساختمان 8 طبقه

برقکاری ساختمان 8 طبقه

پاسداران

8 ساعت قبل ویژه

قیمت :

پروژه برقکاری برج 30 طبقه

پروژه برقکاری برج 30 طبقه

چيتگر

9 ساعت قبل

قیمت :

پروژه برقکاری ساختمان 15 طبقه

پروژه برقکاری ساختمان 15 طبقه

ونک

10 ساعت قبل

قیمت :

پروژه برقکاری برج 24 طبقه

پروژه برقکاری برج 24 طبقه

ظفر

7 ساعت قبل

قیمت :

نیازمند برقکار ماهر pvc ساختمان

نیازمند برقکار ماهر pvc ساختمان

وردآورد

9 ساعت قبل

قیمت :

برقکاری ساختمان 8 طبقه

برقکاری ساختمان 8 طبقه

وردآورد

10 ساعت قبل

قیمت :

پروژه برقکاری ساختمان 12 طبقه

پروژه برقکاری ساختمان 12 طبقه

بلوار کشاورز

8 ساعت قبل

قیمت :

نیازمند برقکار

نیازمند برقکار

تهرانپارس

8 ساعت قبل

قیمت :

نیازمند برقکار نیمه ماهر

نیازمند برقکار نیمه ماهر

ونک

1 روز قبل

قیمت :

برقکاری ساختمان 7 طبقه

برقکاری ساختمان 7 طبقه

پونک

1 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری ساختمان 4 طبقه

پروژه برقکاری ساختمان 4 طبقه

چيتگر

1 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری ساختمان 9 طبقه

پروژه برقکاری ساختمان 9 طبقه

میدان آزادی

1 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری ساختمان 10 طبقه

پروژه برقکاری ساختمان 10 طبقه

کامرانیه

1 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار

نیازمند برقکار

شهریار

22 ساعت قبل

قیمت :

برقکار برای سیم کشی هالوژن

برقکار برای سیم کشی هالوژن

پیروزی

1 روز قبل

قیمت :

نیازمند پسیوکارشبکه

نیازمند پسیوکارشبکه

شهرری

1 روز قبل

قیمت :

نیازمند نیروی ماهر زیرساخت شبکه

نیازمند نیروی ماهر زیرساخت شبکه

طالقانی

3 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری ساختمان 13 طبقه

پروژه برقکاری ساختمان 13 طبقه

نیاوران

3 روز قبل

قیمت :

پروژه کابل کشی ساختمان 5 طبقه

پروژه کابل کشی ساختمان 5 طبقه

سعادت آباد

3 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار

نیازمند برقکار

کامرانیه

4 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار ماهر

نیازمند برقکار ماهر

چيتگر

5 روز قبل

قیمت :

برقکاری ساختمان 8 طبقه

برقکاری ساختمان 8 طبقه

-

4 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار ساختمان

نیازمند برقکار ساختمان

-

4 روز قبل

قیمت :

برقکاری ساختمان 10 طبقه

برقکاری ساختمان 10 طبقه

لواسان

4 روز قبل

قیمت :

برقکاری ساختمان 11 طبقه

برقکاری ساختمان 11 طبقه

تهران- غرب

4 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری ساختمان 10 طبقه

پروژه برقکاری ساختمان 10 طبقه

شمیران نو

4 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار ماهر

نیازمند برقکار ماهر

میدان سپاه

5 روز قبل

قیمت :

نیازمند سینی کار برق

نیازمند سینی کار برق

ونک

5 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری ساختمان 7 طبقه

پروژه برقکاری ساختمان 7 طبقه

-

5 روز قبل

قیمت :

برقکاری ساختمان 9 طبقه

برقکاری ساختمان 9 طبقه

-

5 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار نیمه ماهر

نیازمند برقکار نیمه ماهر

-

5 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری ساختمان 3 طبقه

پروژه برقکاری ساختمان 3 طبقه

شهرک گلستان

5 روز قبل

قیمت :

برقکاری ساختمان 6 طبقه

برقکاری ساختمان 6 طبقه

پیروزی

6 روز قبل

قیمت :

برق کاری ساختمان 7 طبقه

برق کاری ساختمان 7 طبقه

يوسف اباد

6 روز قبل

قیمت :

برق کاری ساختمان 3 طبقه

برق کاری ساختمان 3 طبقه

زعفرانیه

6 روز قبل

قیمت :

نیازمند 10 نفر کارگر فنی برق

نیازمند 10 نفر کارگر فنی برق

میدان آزادی

6 روز قبل

قیمت :

برقکاری ساختمان 200  واحدی

برقکاری ساختمان 200 واحدی

وردآورد

7 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار نیمه ماهر

نیازمند برقکار نیمه ماهر

تهرانپارس

8 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری ساختمان 20 طبقه

پروژه برقکاری ساختمان 20 طبقه

زعفرانیه

8 روز قبل

قیمت :

برقکاری ساختمان 5 طبقه

برقکاری ساختمان 5 طبقه

پیروزی

8 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری ساختمان 6 طبقه

پروژه برقکاری ساختمان 6 طبقه

ابوذر

8 روز قبل

قیمت :

برقکاری ساختمان 17 طبقه

برقکاری ساختمان 17 طبقه

چيتگر

10 روز قبل

قیمت :

برقکاری ساختمان 3 طبقه

برقکاری ساختمان 3 طبقه

قرچک

10 روز قبل

قیمت :

نیازمند اکیپ کابل کشی

نیازمند اکیپ کابل کشی

دریاچه شهدای خلیج فارس

10 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار نیمه ماهر

نیازمند برقکار نیمه ماهر

-

10 روز قبل

قیمت :

برقکاری ساختمان 30 طبقه

برقکاری ساختمان 30 طبقه

وردآورد

13 روز قبل

قیمت : 40,000 تومان - 70,000 تومان

نیازمند برقکار ساختمان

نیازمند برقکار ساختمان

تهرانپارس

11 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار در پروژه مترو

نیازمند برقکار در پروژه مترو

شهر زيبا

15 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری 13 طبقه

پروژه برقکاری 13 طبقه

جردن

11 روز قبل

قیمت :

برقکاری 25 واحد ساختمانی

برقکاری 25 واحد ساختمانی

نیاوران

11 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری بیمارستان

پروژه برقکاری بیمارستان

شهریار

11 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری ساختمان 500 واحدی

پروژه برقکاری ساختمان 500 واحدی

چيتگر

11 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار ماهر ونیمه ماهر

نیازمند برقکار ماهر ونیمه ماهر

شهرری

12 روز قبل

قیمت :

نیازمند نصاب اسپلیت

نیازمند نصاب اسپلیت

طالقانی

12 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقكار ساختمان

نیازمند برقكار ساختمان

افسریه

12 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری 12 واحد ساختمانی

پروژه برقکاری 12 واحد ساختمانی

امام حسین (ع)

13 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار نیمه ماهر

نیازمند برقکار نیمه ماهر

رسالت

13 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری ساختمان 17 طبقه

پروژه برقکاری ساختمان 17 طبقه

الهیه

13 روز قبل

قیمت :

برقکار لوله فولادی

برقکار لوله فولادی

نیاوران

13 روز قبل

قیمت :

پروژه برقکاری ساختمان 5 طبقه

پروژه برقکاری ساختمان 5 طبقه

شریعتی

13 روز قبل

قیمت :

نگهداری از پارک-برقکار

نگهداری از پارک-برقکار

-

14 روز قبل

قیمت :

نیازمنداکیپ برقکاری ساختمان

نیازمنداکیپ برقکاری ساختمان

میرداماد

14 روز قبل

قیمت :

برقکار ساختمانی ماهر و نیمه ماهر

برقکار ساختمانی ماهر و نیمه ماهر

-

14 روز قبل

قیمت :

نیازمند برق کار نیمه ماهر

نیازمند برق کار نیمه ماهر

-

14 روز قبل

قیمت : 45,000 تومان - 50,000 تومان

پروژه برقکاری ساختمان 44 واحدی

پروژه برقکاری ساختمان 44 واحدی

کامرانیه

15 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار ماهر-نیمه ماهر

نیازمند برقکار ماهر-نیمه ماهر

فرمانیه

18 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار نیمه ماهر و ساده

نیازمند برقکار نیمه ماهر و ساده

-

15 روز قبل

قیمت :

مهندس برقکار صنعتی

مهندس برقکار صنعتی

شمس آباد

15 روز قبل

قیمت :

نيازمند برق كار ساختماني

نيازمند برق كار ساختماني

سعادت آباد

15 روز قبل

قیمت :

برقکار ماهر ونیمه ماهر

برقکار ماهر ونیمه ماهر

اسلام شهر

15 روز قبل

قیمت : 30,000 تومان - 60,000 تومان

نیازمند برقکار نیمه ماهر

نیازمند برقکار نیمه ماهر

-

15 روز قبل

قیمت : - 50,000 تومان

پروژه برقکاری ساختمان15 طبقه

پروژه برقکاری ساختمان15 طبقه

کامرانیه

15 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار ماهر و نیمه ماهر

نیازمند برقکار ماهر و نیمه ماهر

جردن

17 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار نیمه ماهر

نیازمند برقکار نیمه ماهر

-

17 روز قبل

قیمت : 40,000 تومان

نیازمند برقکار ماهر و ساده صنعتی

نیازمند برقکار ماهر و ساده صنعتی

-

18 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار نیمه ماهر

نیازمند برقکار نیمه ماهر

شهرک غرب

19 روز قبل

قیمت : - 50,000 تومان

برقکاری مجتمع تجاری فرش ملت

برقکاری مجتمع تجاری فرش ملت

-

22 روز قبل

قیمت :

نیازمند برقکار نیمه ماهر

نیازمند برقکار نیمه ماهر

-

20 روز قبل

قیمت : 40,000 تومان - 70,000 تومان

نیازمند برقکار

نیازمند برقکار

-

22 روز قبل

قیمت : 35,000 تومان - 70,000 تومان