فریلنسر

مسلم میرزاپور

مهندس ناظر

مهارت های من:

مهندس طراح ، پیمانکار ، ناظر و مشاور

کد آزادکار : 14

شهر : تهران

شماره همراه : 09127764183

ایمیل : mm.mirzapour@gmail.com

تاریخ عضویت : ۲۱ مهر ۹۶

نمونه کارها:

نمونه کار
نمونه کار
نمونه کار
نمونه کار