نیازمند جوان نقاش

۲۱ بهمن ۹۶

شماره موبایل برای مشاهده لاگین کنید

محل کار تهران ، انديشه

قیمت

برای 3 روز کار 3 دست ماستیک سنباده به نیروی نقاشی نیازمندیم تسویه هر روز

شما اولین نفری باشید که پیشنهاد می دهید.

ثبت پیشنهاد شما