نیازمند برقکار نیمه ماهر

۲۱ بهمن ۹۶

شماره موبایل برای مشاهده لاگین کنید

محل کار تهران ، تهرانپارس

قیمت

به برقکار نیمه ماهر جهت کار در چندین پروژه ساختمانی نیازمندیم دستمزد به صورت روزمزد

شما اولین نفری باشید که پیشنهاد می دهید.

ثبت پیشنهاد شما