برقکاری ساختمان 200 واحدی

۲۲ بهمن ۹۶

شماره موبایل برای مشاهده لاگین کنید

محل کار تهران ، وردآورد

قیمت

به تعدادی نیروی کار جهت برق کاری ساختمان 200 واحدی نیازمندیم ماهر نیمه ماهر وکارگر ساده

تسویه به صورت ماهانه

ادرس منطقه ۲۲ ورداورد خ اردستانی پروژه شهید خرازی

1 پیشنهاد همکاری برای این آگهی ثبت شده است.

ثبت پیشنهاد شما