نیاز به شریک جهت ساخت

۲۳ بهمن ۹۶

شماره موبایل برای مشاهده لاگین کنید

محل کار تهران ، -

قیمت

۶۰۰ متر تجاری. بر اصلی جمع بنای مفید ۶۰۰۰ متر. مابقی اداری. نیاز به شریک جهت ساخت در شهر کرج

شما اولین نفری باشید که پیشنهاد می دهید.

ثبت پیشنهاد شما