نیازمند جوشکار سقف کاذب

۲۳ بهمن ۹۶

شماره موبایل برای مشاهده لاگین کنید

محل کار تهران ، پرند

قیمت

جهت تست 18 واحد از یک پروژه 5000 متری به 5 یا 6 نفر جوشکار سقف کاذب نیازمندیم

1 پیشنهاد همکاری برای این آگهی ثبت شده است.

ثبت پیشنهاد شما