نیازمند سنگ کار درجه یک

۲۳ بهمن ۹۶

شماره موبایل برای مشاهده لاگین کنید

محل کار تهران ، -

قیمت

جهت پروژه نیروگاه برق به سنگ کار ماهر نیازمندیم. کار به صورت متری میباشد.

محل پروژه بندر نوشهر میباشد. به همراه غذا وجای خواب

شما اولین نفری باشید که پیشنهاد می دهید.

ثبت پیشنهاد شما