کاشی کاری آشپزخانه

۲۴ بهمن ۹۶

شماره موبایل برای مشاهده لاگین کنید

محل کار تهران ، ابوذر

قیمت 7,000 تومان

جهت  حدود ۲۰ متری کاشی کاری آشپز خانه یک واحد به صورت چسبی به کاشی کار نیازمندیم

قیمت هر یک متر ۷۰۰۰ تومان

شما اولین نفری باشید که پیشنهاد می دهید.

ثبت پیشنهاد شما