پروژه برقکاری ساختمان 3 طبقه

۲۴ بهمن ۹۶

شماره موبایل برای مشاهده لاگین کنید

محل کار تهران ، شهرک گلستان

قیمت

جهت پروژه ساختمانی 3 طبقه هر طبقه دو واحد به برقکار ماهر ونیمه ماهر نیازمندیم.

که به صورت روز مزد و کنترات می باشد.

1 پیشنهاد همکاری برای این آگهی ثبت شده است.

ثبت پیشنهاد شما