نیازمند برقکار نیمه ماهر

۲۴ بهمن ۹۶

شماره موبایل برای مشاهده لاگین کنید

محل کار تهران ، -

قیمت

جهت پروژه ساختمانی 5 طبقه هر طبقه دو واحد به برقکار نیمه ماهر نیازمندیم.

کار به صورت روز مزد میباشد.

محل پروژه البرز می باشد.

شما اولین نفری باشید که پیشنهاد می دهید.

ثبت پیشنهاد شما