برقکاری ساختمان 9 طبقه

۲۴ بهمن ۹۶

شماره موبایل برای مشاهده لاگین کنید

محل کار تهران ، -

قیمت

جهت پروژه ساختمانی 9 طبقه به برقکار ماهر نیازمندیم.

کار به صورت روز مزد وتسویه ماهانه میباشد.

محل پروژه البرز می باشد.

شما اولین نفری باشید که پیشنهاد می دهید.

ثبت پیشنهاد شما