پروژه جوشکاری ساختمان 9 طبقه

۲۴ بهمن ۹۶

شماره موبایل برای مشاهده لاگین کنید

محل کار تهران ، -

قیمت

جهت پروژه ساختمانی 9 طبقه به جوشکار ماهر نیازمندیم.

کار به صورت روز مزد وتسویه ماهانه می باشد.

محل پروژه البرزمی باشد.

1 پیشنهاد همکاری برای این آگهی ثبت شده است.

ثبت پیشنهاد شما