نیازمند جوشکار پلیت

۲۴ بهمن ۹۶

شماره موبایل برای مشاهده لاگین کنید

محل کار تهران ، شهرری

قیمت

جوشکار تاسیسات کار جهت پروژه در جنوب کشور نیازمندیم

1 پیشنهاد همکاری برای این آگهی ثبت شده است.

ثبت پیشنهاد شما